Co je Crossfit?

Nejlepší sport na světě :))

CrossFit je název pro tréninkový systém vytvořený Gregem Glassmanem. Historie CrossFitového tréninku nemá hluboké kořeny. Název CrossFit, původně Cross-Fit, je registrovaný název (nutnost licence), založený společností CrossFit, Inc. v roce 2000 přímo samotným G. Glassmanem a jeho ženou Lauren Jenai.

 „CrossFit is constantly varied, functional movements executed at high intensity“
– řekl Greg Glassman, zakladatel CrossFitu

Volně přeložená definice zní následovně:
„CrossFit jsou konstantně se měnící funkční pohyby, prováděny ve vysoké intenzitě“.

Pojďme si tuto definici rozdělit na tři části:

 • Konstantně se měnící: každý den je trénink jiný!!! CrossFit obsahuje takové množství různých pohybů a cviků, že pokaždé lze cvičit jiný druh tréninku. Tato variabilita a pestrost cviků znamená rozdílné stimulace a odpovědi organismu na daný trénink.
 • Funkční pohyby: jedná se o pohyby vícekloubního charakteru při využití většího množství svalů, potřebných k vykonání daného pohybu. V CrossFitu se izolované cviky, kde je využíván jednotlivý svalový segment, vyskytují minimálně. Tyto cviky většinou slouží jako doplňkové nebo kompenzační cviky, tudíž nebývají hlavní náplní tréninků. Používání funkčních pohybů v tréninku generuje vetší energetický výdej, z důvodu zapojení více svalových skupin, a vyšší hormonální odpověď organismu na zátěž.
 • Vysoká intenzita: značí, že tréninkové splity nebo workouty se jedou co nejrychleji, při dodržení správné techniky cviků. Opět zde směrujeme k vydatnějšímu energetickému výdeji spojenému s charakteristikou funkčních pohybů.

CrossFit je kondiční program se záměrem vytvořit maximální možnou adaptaci těla. Cílem je rozvinout 10 základních atletických atributů.

Jmenovitě je účelem trénovat tyto dovednosti:

 • kardiovaskulární/respirační systém
 • vytrvalost (výdrž)
 • síla (schopnost svalu aplikovat sílu)
 • flexibilita (mobilita)
 • výkon/výbušnost (schopnost svalu generovat maximální sílu v krátkodobém časovém horizontu)
 • rychlost
 • koordinace
 • hbitost
 • rovnováha
 • přesnostPrvní čtyři dovednosti jsou zlepšovány tréninkem a ovlivňují výkon na svalové a metabolické úrovni. Koordinace, obratnost, rovnováha a přesnost jsou rozvíjeny cvičením a ovlivňují výkon na neurologické úrovni. Výkon a rychlost jsou hybridní schopnosti kombinující obě výše zmíněné složky.