Martin Vican

Vzdělání

  • 2010-2018 Gymnázium Terezy Novákové, Brno-Řečkovice, ukončené státní maturitní zkouškou
  • 2018-současnost Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Sport je mojí nedílnou součástí. Přes fotbal, atletiku a rekreační posilování jsem se dostal k funkčnímu tréninku a CrossFitu, ve kterém jsem se našel již ve starém Destiny v Bobby. Je fascinující být schopen zvednout plnou činku nad hlavu a v další moment chodit po rukou. Správná kombinace síly, rychlosti, obratnosti, flexibility, metabolické kondice a mnoha dalších vlastností považuji jako vrchol lidského atleticismu, ke kterému by měl každý zdravý člověk směřovat. Svoje zkušenosti rád propojuji se znalostmi z anatomie a fyziologie, a tento komplexní názor o lidském pohybu se snažím předávat dále.

Martin Vican

Začátečníci, Kruháč, CrossFit, Síla

 

Rezervovat tréning