CrossFit

Každodenní všestranná pohybová aktivita, založená na měnících se funkčních pohybech ve vysoké intenzitě.

Základními složkami CrossFitu je gymnastika a práce s vlastní vahou, vzpírání a powerlifting, aerobní a anaerobní vytrvalost – cardio.

CrossFit obsahuje takové množství pohybů a cviků, že pokaždé lze cvičit jiný druh tréninku. Tato variabilita a pestrost cviků znamená rozdílné stimulace a odpovědi organismu na daný trénink.

Lekce je u nás 6x týdně, takže kromě soboty najdeš CrossFit několikrát denně. Abys mohl chodit kdykoliv na klasický CF, je potřeba u nás v CrossFit Destiny Brno projít lekcemi  CF Začátečníci.