CrossFit

Každodení všestranná pohybová aktivita, založena na měnících se funkčních pohybech ve vysoké intenzitě. Základními složkami CrossFitu je gymnastika a práce s vlastní vahou, vzpírání a powerlifting, aerobní a anaerobní vytrvalost – cardio.

CrossFit obsahuje tolik pohybů a cviků, že lze pokaždé cvičit jiný druh tohoto tréninku. Tato variabilita a pestrost cviků znamená rozdílné stimulace a odpovědi organismu na daný trénink.

Lekce je u nás 6x tydně, takže kromě soboty najdeš CrossFit několikrát denně. Aby jsi mohl chodit kdykoliv na klasický CF je potřeba u nás v CrossFit Desitiny Brno projít lekcemi CF Začátečníci.