CrossFit Destiny Brno – lekce

CrossFit


Lekce CrossFitu

Absolutně všestranná pohybová aktivita, založena na měnících se funkčních pohybech ve vysoké intenzitě. Základními složkami CrossFitu je gymnastika a práce s vlastní vahou, vzpírání a powerlifting, aerobní a anaerobní vytrvalost – cardio.
(kapacita max 12 lidí / lekce)

CF Beginners


Lekce CrossFitu pro začátečníky

Lekce CrossFitu pro úplné začátečníky. Náplní lekcí je seznámení se základními pohyby s vlastní vahou i lehkou zátěží a se systémy práce v tréninku. Cílem lekcí je vybudovat v člověku správné technické návyky základních užívaných funkčních pohybů CF.
(kapacita max 12 lidí / lekce)

CF Kids 10+


Lekce určená pro ty nejmladší.

Lekce určená pro ty nejmladší. CrossFitová přípravka pro děti věkem nad 10let. Zaměření na rozvoj soutěživosti, týmové spolupráce, koordinace funkčních pohybů a vnímání vlastního těla při pohybové aktivitě.
(kapacita max 6 dětí / lekce)

CF Gymnastics


Rozvoj gymnastických dovedností

Lekce se zaměřuje na rozvoj gymnastických dovedností a práce s vlastní vahou. Zpevnění středu těla, koordinace a vnímání vlastního těla v prostoru a pohybu.
(kapacita max 12 lidí / lekce)

Team MetCon


Skupinová lekce Bodyweight CrossFitu

Velmi intenzivní skupinová lekce Bodyweight CrossFitu (práce s vlastní vahou). Zaměření na rozvoj pracovní kapacity a všeobecné kondice, síly středu těla a práce s vlastní vahou, týmové spolupráce a zdravé soutěživosti.
(kapacita max 16 lidí / lekce)

Vzpírání


Lekce vzpírání

Kruháč


Lekce kruháč

Soukromé lekce


Po domluvě

Po domluvě s trenérem, možnost více lidí max. 4 za zvýhodněnou cenu.

CrossFit Destiny Rozvrh od 6. 1. 2020
CrossFit Destiny Rozvrh od 6. 1. 2020

Kontaktujte nás